Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021
Είστε εδώ:Αρχική Σελίδα » Τεχνική Υποστήριξη
Τεχνική Υποστήριξη
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η INTERMIX προσφέρει ενημέρωση σε Μηχανικούς και Κατασκευαστές, στην άνεση του δικού τους χώρου. Ο προγραμματισμός της σύντομης ενημέρωσης γίνεται εύκολα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης intermix.edu@titan.gr. Για τη καλύτερη προετοιμασία του ενδιαφερόμενου η INTERMIX συνιστά την ανασκόπηση του ενημερωτικού CD INTERMIX το οποίο αποστέλλεται δωρεάν αφού συμπληρωθεί η φόρμα αποστολής.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ

Με άρτια εκπαιδευμένο τμήμα Τεχνικών Υποστήριξης η INTERMIX υποστηρίζει τα συνεργεία εφαρμογής για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σε κάθε έργο που εγκαθιστά το Σιλό – Μίκτη ή Αερομεταφορά. Προσφέρει ενημέρωση στα συνεργεία για το σωστό χειρισμό του εξοπλισμού και για τις σωστές πρακτικές εφαρμογής Έτοιμων Κονιαμάτων INTERMIX .

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

Η INTERMIX διαθέτει Τεχνικούς που ενημερώνουν τα συνεργεία στις τεχνικές εφαρμογής των Έτοιμων Ξηρών Κονιαμάτων. Αν και η χρήση έτοιμων ξηρών κονιαμάτων δεν διαφέρει σημαντικά από τα εργοταξιακά παρασκευασμένα, η ενημέρωση συνεργείων που δεν έχουν εμπειρία είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς μεταφέρει την γνώση σωστών πρακτικών και την αποφυγή ποιοτικών σφαλμάτων. Συνεργεία που θέλουν να ενημερωθούν στα Έτοιμα Ξηρά Κονιάματα στο χώρο εργασίας τους ή στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ και ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ της ΙΝΤΕΡΜΙΧ στην Ελευσίνα μπορούν να καλέσουν το 210-2591-511. Επίσης η INTERMIX προσφέρει ηλεκτρονικό έντυπο με τις οδηγίες χρήσης των Έτοιμων Ξηρών Κονιαμάτων, το οποίο διατίθεται και από συνεργαζόμενους εμπόρους.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

Η INTERMIX διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενημερωτικές συγκεντρώσεις συνεργείων, αλλά και ιδιωτών σε όλη την Ελλάδα. Δείτε τις επόμενες συγκεντρώσεις στο INTERGNOSIS και δηλώστε συμμετοχή.

back επιστροφή

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies