Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021
Είστε εδώ:Αρχική Σελίδα » Υγιεινή & Ασφάλεια
Υγιεινή & Ασφάλεια

Η εξασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος για το άμεσο και έμμεσο-εργολαβικό προσωπικό, σε όλους τους χώρους εργασίας και δραστηριότητες, είναι η ύψιστη προτεραιότητα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. 

Το όραμα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ είναι ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς ανεπιθύμητα συμβάντα,τραυματισμούς και ατυχήματα.

Η πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας υποστηρίζεται από το πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας του Ομίλου για δράση με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων στηνΥγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας .

Η INTERMIX, ως δραστηριότητα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, στην προσπάθεια διαφύλαξης  της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων και των συνεργατών, φροντίζει για την ανάπτυξη κουλτούρας πρόληψης ατυχημάτων, ώστε με την ενεργή συμμετοχή των εργαζόμενων και των συνεργατών της, να αναγνωρίζονται οι κίνδυνοι και να προλαμβάνονται πιθανά ατυχήματα.  

Η INTERMIX καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου «ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑ».

 

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ)>>

back επιστροφή

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies