Έχουμε την αξιοπιστία

που μας εξασφαλίζουν οι
πιστοποιήσεις των πλέον έγκυρων
φορέων σε διάφορα στάδια των
δραστηριοτήτων μας.

Έχουμε την εμπειρία

παραγωγής και διάθεσης
καινοτόμων προϊόντων για όλα τα
ιδιωτικά και δημόσια έργα που
αναλαμβάνει ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ.

Έχουμε την εξυπηρέτηση

που εγγυώνται το έμπειρο
ανθρώπινο δυναμικό μας και ο
υπερσύγχρονος εξοπλισμός μας,
σταθερός και κινητός.

Έχουμε τα προϊόντα

που ανταποκρίνονται στις πλέον
σύγχρονες περιβαλλοντικές και
λειτουργικές προδιαγραφές του
κατασκευαστικού κλάδου.

Με μια ματιά

>4.000

Τεχνικά έργα που ολοκληρθώθηκαν με προϊόντα της Intermix

27

Χρόνια παρουσία στην Ελληνική αγορά

100

Σιλό πόλεως διαθέσιμα στην αγορά της Αττικής

8

Ιδιόκτητα σημεία διανομής σε όλη την Ελλάδα

Εταιρία στην Ελλάδα σε ποσότητες έτοιμου σοβά

14

Χρόνια χωρίς ατύχημα εργαζομένου στην μονάδα παραγωγής της Ελευσίνας*

*Πηγή: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης Ελλάδας 2022
News
Νέο προϊόν από την INTERMIX – FinoPlus+ Υπέρλεπτος, τσιμεντοειδής, ακρυλικός, λευκός στόκος σπατουλαρίσματος
Νέο προϊόν από την INTERMIX - Φ510 WR Έτοιμος Λευκός Υδαταπωθητικός Μαρμαροσοβάς Φινιρίσματος
Ο ΤΙΤΑΝ Ελλάδας δημοσιεύει την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023
Σεμινάριο Κεφαλλονιά